Kontakty

Kancelária klubu

Dom techniky /SADOP, sro/
2 poschodie
Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Tréningy

Plaváreň Žilina

Kontakty na trénerov

1. skupina

Tomáš Vandlík
Mobil: 0949532576
Email: Vando.finner@gmail.com

2. skupina

Marek Funtík
Mobil: 0940591397
Email: marekfuntik@gmail.com

3. skupina

Marián Bado
Email: bado.marian@gmail.com
Mobil: +421 904 625 798

4. skupina

Mária Martinková
Mobil:0911539859
Email: majamartin02@gmail.com

Dôležité kontakty

Predseda klubu

Mgr. Roman Kerak

Email: roman.kerak@gmail.com

Zástupca trénerov

Mgr. Tomáš Vandlík
Email: vando.finner@gmail.com
Mobil: +421 949532576

Zástupca trénerov, rozhodca:

Marián Bado
Email: bado.marian@gmail.com
Mobil: +421 904 625 798

Bankové spojenie

Č. účtu: SK87 0900 0000 0000 7651 7372
Banka: Slovenská sporiteľňa