O nás

História klubu DELFÍN Žilina

Manta klub Žilina

Klub vznikol v roku 1966. Jeho zakľadateľmi boli Peter DERKITS a Andrej DVORECKÝ. Medzi prvých členov klubu patrili Juraj KARPIŠ, Peter KARPIŠ, Ladislav SEDLAČKO, Eduard MATEJČÍK, GERMANIČ, ŽILINČAN, HUBOVÁ, BENIAČOVÁ.

Manta klub Žilina patril k prvým klubom športového potápania na Slovensku. Aktivita klubu sa spočiatku obmedzovala len na tréningovú a výcvikovú činnosť. Postupne sa začal čoraz častejšie zúčastňovať pretekov organizovaných najmä v Česku. Klub organizoval pretek Memoriál V. Jirů s medzinárodnou účasťou. Bol aj prvým účastníkom československej ligovej súťaže zo Slovenska.

Na konci 60-tych rokov začal klub dosahovať aj prvé národné a medzinárodné úspechy, najmä zásluhou Kataríny ADAMICOVEJ, ktorá sa v roku 1969 stala majsterkou ČSSR v plutvovom plávaní na 800m a 1852m. V tom istom roku sa stala aj víťazkou na 1. medzinárodných majstrovstvách Slovenska v disciplíne 400m plávanie s plutvami.

Z medzinárodných podujatí organizovaných doma a v zahraničí si počas svojej športovej kariéry doviezla celkom 10 titulov. K najvýznamnejším úspechom tejto plavkyne patrí 3. miesto na svete v tabuľkách CMAS na 1 míľu v roku 1969 na medzinárodných pretekoch v Poznani. (Poľsko).

Uspešný bol aj náš ďalší plavec Elo Farkaš,  bol viacnasobným majstrom Slovenska v orientačnom plávani (1972,73) a dokonca sa zúčastnil našich (vtedy)“historických“ pretekoch v dištančnom plávani v apríli 1969 v Holandsku v  Rotterdame /Brielle/ , kde sa umiestnil najlepšie na  26.mieste  z celého „východneho bloku“.

Klub športového potápania Delfín Žilina

V roku 1973 došlo k zmene názvu, Manta klub Žilina sa premenoval na Klub športového potápania Delfín Žilina. Klub bol organizačne zastrešený až do konca 80. rokom ZVAZARMOM. (Zväz pre spoluprácu s armádou). Oddiel trénoval pod vedením Petra KARPIŠA, ktorý v rokoch 1973-1978 a 1980-1991 vykonával aj funkciu predsedu klubu. (Peter KARPIŠ bol v rokoch 1972-1990 predsedom Zväzu potápačov Slovenska pri SÚV ZVAZARMU a podpredsedom Zväzu potápačov ČSSR). V roku 1979 bol predsedom klubu Ladislav SEDLAČKO. K členom KŠP Delfín Žilina v tomto období patrili tréneri: Juraj a Peter Karpišovci, Ján MIKULÍK, Ondrej MICHALOVSKÝ, Milan PEŘINA, členovia: Eduard MATEJČÍK, Peter MORÁV, Ivan VADINGER, plavci: Róbert JAKUBÍK, Rastislav PAVLÍK, Jaroslav KONIARIK, Vladimír KLAPITA, Jana PEŘINOVÁ, Ivan ŠOŠKA, Dušan CÁLIK, Peter FIABÁNE, Marián VANDLÍK, Roman ROMANÍK, Juraj SKOPAL, Vladimír ŠUCHA, Ján DEMKO, Juraj MIKUŠ, Roman ROMANÍK, Rastislav ROUBAL, Tibor JAŠŠO, Vladimír REK a ďalší.

Najúspešnejším pretekárom klubu, v 80. rokoch bol Ivan ŠOŠKA, ktorý okrem úspechov na národnej úrovni, bol členom Československej reprezentácie, kde dosahoval kvalitné výsledky. Z množstva umiestnení tohto pretekára je možné uviesť : v roku 1983 na majstrovstvách ČSSR 1. miesto 800m PP, 2. miesto 400m PP, 3. miesto 200m PP a 3. miesto 400m RP. V tom istom roku na ME v Dunajvárosi : 6. miesto 400m RP, 6. miesto 800m RP a 4. miesto v štafete 4x200m PP. V roku 1983 bol Ivan ŠOŠKA vyhodnotený za najlepšieho športovca ZVAZARMU. Vo výpočte úspechov tohto športovca je nutné uviesť aj 10 titulov majstrov Poľska a NDR.

V druhej polovici 80. rokov, plavci KŠP Delfín trénovali pod dohľadom trénerov Juraja KARPIŠA, Jána MIKULÍKA, Milana PEŘINU a od konca 80. rokov Petra FIABÁNEHO a Juraja MIKUŠA..V tomto období aktívne plávali za klub plavci: Ján KARPIŠ, Juraj KARPIŠ, Vladimír PIROŠÍK, Milan FRKO, Marián BADO, Martin HNÁT, Marián HRABOVSKÝ, Beata JÁNOŠÍKOVÁ, Slávka SEDLAČKOVÁ, Maroš KADLEČÍK, Tomáš UMRIAN, Aladár UHERÍK, Marek FUNTÍK, Juraj FUNTÍK, Jana HÁNOVÁ, Peter HANA, Zuzana JANEKOVÁ, Daniel JANEK, Martin LIPOVSKÝ, Rudolf LIPOVSKÝ, Richard MAYER, Simona PEŘINOVÁ, Michal REPÁŇ, Zuzana REPÁŇOVÁ, Vladimír ECKERT, Mário PARÍZEK, Radoslav ROUBAL a ďalší.

Po roku 1989 zmenené ekonomicko-spoločenské podmienky zastihli žilinské plávanie v neprí-jemnej situácii, ktorá vyplynula z potreby rekonštrukcie plavárne. Rekonštrukcia začala v roku 1991 a ukončená bola v roku 1997. Táto situácia mala za následok, že plavecký oddiel a vodnopólový oddiel TJ Lokomotíva Žilina ukončili svoju činnosť. V sťažených podmienkach pokračoval v činnosti len Oddiel skokov do vody TJ Lokomotíva Žilina, (ten ukončil svoju činnosť v roku 1993), a KŠP Delfín Žilina. Po uzatvorení žilinskej plavárne, plavci KŠP Delfín Žilina pokračovali v tréningovej činnosti v plaveckých bazénoch v Púchove, Rajci a Čadci. Tieto zmenené podmienky mali negatívny vplyv na veľkosť členskej základne a výkonnostnú úroveň plavcov. K zmenám došlo aj v ďaľších oblastiach. Po zániku ZVAZARMU sa KŠP Delfín Žilina stal členom Zväzu potápačov Slovenska. Zmenil sa aj predseda klubu. Od roku 1992 sa ním stal Peter FIABÁNE, ktorý v rokoch 1993-1995 vykonával aj funkciu reprezentačného trénera SR v plutvovom plávaní. Na zabezpečení aktívnej činnosti klubu v týchto ťažkých podmienkach sa podieľali:členovia výboru klubu : Peter FIABÁNE, Juraj KARPIŠ, Juraj SKOPAL, Igor MAHÚT, Dušan MAČEK, tréneri: Peter FIABÁNE, Juraj KARPIŠ, Juraj MIKUŠ, a v nemalej miere aj inštruktori kurzov neplavcov pre deti z Čadce a oblasti Kysúc, (s pomocou týchto kurzov mal klub zabezpečené tréningy na plavárni v Čadci): Kataríny LOFFLEROVEJ, Jany LOFFLEROVEJ, Gabriely BARČÍKOVEJ, Juraja MIKULÍKA a Juraja MIKUŠA.V tomto období plávali aktívne za klub plavci: Ján KARPIŠ, Juraj KARPIŠ, Jakub BURSÍK, Adam BURSÍK, Michal KUTLÍK, Peter SMOLKA, Anna SMOLENOVÁ, Miroslava HALABICOVÁ, Tomáš UMRIAN, Michal GRESCHNER a ďalší. V roku 1994 vystriedal vo funkcii predsedu klubu Petra FIABÁNEHO Dušan MAČEK .V roku 1996 vykonával funkciu predsedu Juraj KARPIŠ a od roku 1996 do januára 2012 bol predsedom klubu Igor MAHÚT. Od februára 2012 funkciu predsedu vykonáva Roman KERAK.

Po znovuotvorení žilinskej plavárne v roku 1997, členská základňa KŠP Delfín Žilina, podstatne vzrástla. ( v dôsledku 6 ročného zatvorenia plavárne) .V tomto období, v rokoch 1997-2000 mal klub 49-76 aktívnych plavcov. Činnosť klubu bola zameraná na základný plavecký výcvik pre neplavcov, plávanie s plutvami, rýchlostné plávanie pod vodou, potápačský výcvik a potápanie. Výbor klubu v tom čase tvorili: čestný predseda klubu Juraj KARPIŠ, predseda klubu Igor MAHÚT, pokladník Tibor JAŠŠO, skladnik Jozef ŠIMULÁK a tajomník Ján FILIP, (Milan FRKO), hlavný tréner Ján KARPIŠ.. Trénovanie zabezpečovali: Ján KARPIŠ, Juraj MIKUŠ, Milan FRKO, Katarína LOFFLEROVÁ, Marián BADO, a Marián VANDLÍK.. Aktívnimy plavcami klubu v rokoch 1997-2000 boli : Ján KARPIŠ, Juraj KARPIŠ, Vladimír KARPIŠ, Tomáš UMRIAN, Jakub BURSÍK, Adam BURSÍK, Jana JIROUŠOVÁ, Zuzana BRONČEKOVÁ, Veronika VAŠANIČOVÁ, Helena TRUNKVALTEROVÁ, Roman KERAK, Ivana KERAKOVÁ, Peter WEIS, Michal LAZOR, Lukáš MAZÚR, Martina KODAJOVÁ, Peter KUTLÍK, Ladislav HORVATH, Michal GRESCHNER, Jaroslav RUBALA, Miro ONDRUŠ, Matej ONDRUŠ a ďalší.

Najúspešnejšími plavcami KŠP Delfín Žilina v 90. rokoch boli bratia Ján a Juraj KARPIŠOVCI, ktorí patrili k absolútnej špičke slovenského plutvového plávania. Boli mnohonásobní majstri Slovenskej republiky, plávali v slovenskej reprezentácii plutvového plávania a vytvorili viacero slovenských rekordov z ktorých niektoré neboli prekonané dodnes. Z mnohých ocenení, ktoré získali títo plavci môžeme spomenúť:

Ján KARPIŠ sa stal majstrom Slovenskej republiky v rokoch 1998, 1999 v disciplínach 50m PP, 100m PP, 200m PP

Juraj KARPIŠ získal tituly majstra Slovenskej republiky v rokoch 1993, 1994, 1995 v disciplínach 200m PP, 400m PP, 800m PP, 1500m PP, 400m RP a kvalitné umiestnenie na majstrovstvách sveta juniorov v roku 1995 v Bratislave, kde sa umiestnil na 2. a 3. mieste v disciplínach 1500m PP a 800m PP.